Vår torsk og en blå fremtid

Vår ambisjon

 

Norcod har nådd mange milepæler og holdt sine produksjonsmål siden oppstart av selskapet. For oss, er fokus på dyrevelferd og effektiv produksjon med lavt CO2-avtrykk fundamentet for Norcods eksistens.

Vår misjon er å bidra til at mer av verdens matproduksjon skal komme fra havet. Blå verdiskaping innenfor eksisterende rammeverk for forvaltning og bærekraft, er vår tilnærming til den blå framtiden.

Fiskehelse: Vi benytter ikke antibiotika

Minimal forurensing: Fra fisk, fôr og avfall

Bærekraftig fôr: Naturlig og svært fordøyelig

Høy effektivitet: Opptil 98 % av fisken utnyttes

Lave utslipp: Elektriske fartøyer i stedet for diesel-drevne

Hilde R. S
“Ved å produsere bærekraftig protein fra havet tar vi vår del av ansvaret for økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Vi mener at mer av verdens matproduksjon bør komme fra havet.”
Hilde R. Storhaug CSO for Norcod
Fremtiden ligger i havet

 

En ting er sikkert, i fremtiden trenger vi mye mer mat for å livnære verdens befolkning. Det kreves innovasjon på mange felt for å oppnå en langsiktig tilgang på mat, da tilgjengeligheten til landområder og ressurser reduseres.

Villfiskbestanden er under press, men med torskeoppdrett er det mulig å veie opp for reduksjon av fangstkvoter og imøtekomme etterspørselen etter torsk i markedet. Vi vil aktivt arbeide for å fremme miljøet, og vi jobber tett med leverandører av utstyr og tjenester for å alltid prioritere miljøet og fisken.

Oppdrettstorsk møter 5 av FN’s 17 bærekraftige utviklingsmål:

2 NO HUNGERTorskeoppdrett er en bærekraftig produksjonsmetode – med begrenset innvirkning på jordas ressurser. Vellykket torskeoppdrett kan oppskaleres – både i Norge og i utlandet – for å forsyne en økende befolkning.

3 GOOD HEALTHTorsk har en rekke helsemssige fordeler og den er en fantastisk proteinkilde av høy kvalitet. Torskeprotein inneholder alle essensielle aminosyrer og er lett fordøyelig.
Mager fisk, som torsk, har blant de laveste mengder POPs (Persistent Organic Pollutant).
.

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTIONTorsk fra Norskenhavet og Barentshavet er klassifisert som “Grønn fisk – spis med god samvittighet” i WWF’s sjømat-guide. Med en FCR (feed conversion ratio) på 1.1 er oppdrettstorsk blant de mest effektive animalske proteinkildene.

14 LIFE BELOW WATER Vår atlantiske torsk er produsert på en bærekraftig måte og skader ikke den ville bestanden, noe som gjør den til et attraktivt alternativ til villfanget sjømat.

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALSNorcod er et innovativt samarbeid mellom flere selskaper på tvers av bransjer og land (Havland, Mørkvedbugten, Ecomarine, Norcod og Sirena Group).

Spørsmål & svar
Hva er forskjellen mellom villtorsk og Norcods oppdrettstorsk?

Vår sjettegenerasjonstorsk er naturlig avlet med mindre hode for å produsere større utbytte enn villtorsk.

Hva lages torskefôret av?

Torskefôret er fremstilt av høykvalitets-ingredienser med høy andel av marinbasert innhold. Alt fôr kommer fra bærekraftige produkter.

Hva med bærekraft?

Vår oppdrettstorsk er høyst bærekraftig. I motsetning til landbasert kjøttproduksjon har vi en fôrfaktor på 1,1 og produserer med svært lave miljøkostnader. I tillegg konkurrerer ikke oppdrettstorsk med villtorsk i havet.

Er oppdrettstorsk naturlig?

Ja. Vår oppdrettstorsk er avlet i sitt naturlige habitat i kalde, norske fjorder uten bruk av genmodifiserte organismer.

Er oppdrettstorsk sunt?

Oppdrettstorsk er svært sunt, og gir like mange helsegevinster som villtorsk.

Hvordan tilberedes oppdrettstorsk best?

Oppdrettstorsk er en svært allsidig fisk som passer like godt på fine restauranter som hjemme på kjøkkenet. Den smaker fantastisk grillet, bakt, kokt, stekt, røkt, lutet, gravet eller saltet. Valget er ditt.

Torsk er fortsatt en del av menyen

 

I 2050 vil verdens befolkning trolig være 10 milliarder mennesker, en tredel mer enn på tusenårsskiftet. Fordi mer enn en milliard mennesker allerede er underernært, må verden produsere dobbelt så mye mat i 2050 som i 2010 for å dekke behovene.

Potensialet for vekst er i havet og ikke på land: omtrent 70 prosent av jorden er dekket av hav, men mindre enn 2% av verdens matproduksjon skjer i havet. Med det som bakteppe, mener vi fremtiden vil være blå.

Sertifiseringer

 

Norcod er i ferd med å sertifiseres av GLOBALG.A.P, en globalt godkjent standard for trygg og bærekraftig agrikulturproduksjon. Organisasjonens mål er å forene bønder og matprodusenter for å møte verdens økende matbehov på ansvarlig vis.

I tillegg er vårt unge selskap i ferd med å sikre ASC-sertifisering for ansvarlig akvakultur-produksjon med hensyn til miljøkostnader, ansattes rettigheter og ansvar for lokalmiljø.

GlobalGap Logo

Avlet med omsorg og respekt

 

Fiskevelferden til vår nordatlantiske torsk står i høysetet. Vi avler fisken i rene, norske farvann og i tilsvarende miljø som villtorsken lever i. Den største forskjellen er at vi kan slakte og bearbeide torsken mye raskere.

Vår torsk får naturlig og svært fordøyelig for, noe som sikrer velbalansert vekst og alle nødvendige næringsstoffer.