BÆREKRAFTIG, NORSK TORSK

Det globale markedet etterspør stabile leveranser av fersk torsk, og for første gang kan oppdrettstorsk av høy kvalitet produseres i stor skala for å imøtekomme etterspørselen. Villfiskbestanden er under press og det gjøres kutt i fiskekvoter for torsk. Norcod tar sikte på å fylle gapet i markedet for etterspørsel av bærekraftig, fersk torsk.

Bærekraftig Torsk

Norcod er ledende produsent av oppdrettstorsk i tråd med sentrale bærekraftmål og minimal miljøpåvirkning.

Våre verdier sier noe om vår adferd, hva vi vektlegger i daglige gjøremål og når ulike beslutninger skal tas. På samme måte som visjonen formidler hva vi sikter mot og etterlever, skal verdiene gjenspeile fokuset i organisasjonen.

Dedikert til Mennesker, Torsk og Natur

Mennesker

Vi verdsetter våre ansatte og samarbeidspartnere. En inkluderende kultur hvor alle skal trives og få muligheten til å nå sitt fulle potensiale.

Torsk

Det er vårt ansvar å gi fisken vår de beste vilkår og en best mulig oppfølging.

Natur

Vi tar ansvar for eget arbeid og vår innvirkning på samfunnet. Sikkerhet for helse og miljø er alltid en prioritering hos oss. Vi verdsetter hardt arbeid, diskusjoner og endring, så fremt det handler om å ta de rette valgene for planeten vår.

Førsteklasses naturlig torsk

Norcod har tilgang til sjette generasjons yngel, avlet for optimal helse og utbytte. Fisken blir oppdrettet i sitt naturlige kaldtvannshabitat langs kysten av Midt-Norge. Det globale markedet etterspør stadig stabile leveranser av fersk torsk året rundt. For første gang kan oppdrettstorsk av høy kvalitet produseres i stor skala for å imøtekomme etterspørselen.

 

Vi tenker fremover

CO2-FOTAVTRYKK

Bærekraftig praksis er nøkkelen for å skaffe mat til en stadig voksende befolkning. Siden akvakultur har et veldig lite karbonavtrykk, er det et flott miljøvennlig proteinvalg.

FREMTIDEN

Foreløpig kommer bare 2% av verdens matkilde fra havet vårt, ved å investere i torskeoppdrett kan vi beskytte havet vårt og sikre at planeten får tilgang på mer mat.

HELSE

Torsk er et strålende sunt tilskudd til kostholdet, på grunn av sin utrolig magre og proteinrike natur. Faktisk er 96% av kaloriene i torsk fra proteininnhold

DYREVELFERD

Det er vårt ansvar å gi fisken vår de beste vilkår og en best mulig oppfølging.

"Jeg var glad for å ha et utvalg av Norcods nye oppdrettstorsk. En fin og sunn fisk med tykke, faste fileter, utmerket tekstur, aroma og hvitt gjennomsiktig ferskt kjøtt. Akkurat det jeg leter etter i torsk"

- Jesper Redecker Hansen | Fiskerikajen, Denmark

"Produktet er i helhet utrolig inspirerende og i restaurantens ånd. Jeg gleder meg til å følge reisen til produktet, som helt sikkert vil havne på kjøkkenet i restauranten vår "

- Brian Mark | Kokk på Michelin-restauranten Søllerød Kro

NORCOD News

Intra Fish

Norcod i minus

Torskeoppdretteren Norcod fikk et driftsresultat på -18,6 millioner i 2020, sammenlignet med –11,2 millioner kroner i 2019.

READ MORE
Finansavise

Veldig positive kunder

Selskapet opplyser om veldig god respons på prøveslakten.

READ MORE