FREMTIDEN LIGGER I HAVET

Villfiskbestanden er under press, men med torskeoppdrett er det mulig å veie opp for reduksjon av fangstkvoter og imøtekomme etterspørselen etter torsk i markedet. Vi vil aktivt arbeide for å fremme miljøet, og vi jobber tett med leverandører av utstyr og tjenester for å alltid prioritere miljøet og fisken.

Naturlig fersk torsk

Det globale markedet etterspør stadig stabile leveranser av fersk torsk året rundt. For første gang kan oppdrettstorsk av høy kvalitet produseres i stor skala for å imøtekomme etterspørselen. Torskeoppdrett har utviklet seg enormt og etter mange år systematisk arbeid er den 6.generasjonen stamfisk et meget godt produkt. Fisken er mer domestisert, men bedre vekst, mindre hoder, større robusthet og bedre overlevelsesrate

“En veldig fin fisk, med lyst og fast kjøtt, en sunn beinstruktur og en veldig fin og ren smak. Kjøttet er litt gjennomsiktig som ferskt og helt melkehvitt etter tilbereding ”

Nikolaj Mortensen | Kjøkkensjef, Krogs Fiskerestaurant

Våre lokaliteter

We supply North Atlantic Cod grown in prime fish farming conditions in the same environment as the wild-caught Cod.

Utmerket gjennomsnittstemperaturer

God strøm og vannførings forhold

Ideell dybde

fiskehelse og velferd

For å imøtekomme det spesifikke ernæringsbehovet til oppdrettstorsken vår, samtidig som fiskehelse og velferd balanseres med fiskeprestasjon på en mest mulig bærekraftig måte, inneholder fôret høye nivåer av godt egnede marine proteiner og lipider. Dette sikrer balansert vekst og fiskevelferd, ved bruk av råvarer som er naturlige og lett fordøyelige for fisken.

Bærekraftig fÔR

For å sikre bærekraft, kommer råvarene utelukkende fra veldokumenterte kilder. Marine råvarer er hentet fra ICES-regulerte fiskerier, som sørger for å unngå overfiske på ville fiskebestander. Villfanget fisk som brukes til å produsere fiskemel og fiskeolje, klassifiseres ikke som truede arter og kommer fra regulerte fiskebestander. Sertifiseringer som sikrer bærekraft, er f.eks. MSC / ISEAL eller IFFO-RS. Alle soyabaserte råvarer er GMO-frie fra sertifiserte gårder i Europa.
 
• Protein: 48-56% – derav marin opprinnelse: 80-90%
• Fett: 18-22% – derav marin opprinnelse: 100%
• Råvarer av marin opprinnelse (% tørrstoff): 65-70% – derav bærekraftig fisket: 100%

Kvalitet og omsorg

Vi tar fiskehelse på alvor og anser ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet som avgjørende for å lykkes. På denne måten sikrer vi å behandle torsken vår med respekt og styrker kvaliteten på produktet vårt.

FRA ROGN TIL TALLERKEN

OM TORSKEOPPDRETT

1 DAG

STAMFISK

Stamtorsken holdes i anlegg til modning. Pågående seleksjon med utvelgelse av de beste individene til å produsere avkom
.
For tiden sjette generasjon torsk

14 DAGER

ROGN

Rogna er ca.1.4mm og hunnene produserer et stort antall
.
Eggene klekker ette - 14 dager (ved 5 grader Celsius)

3 MÅNEDER

LARVE / STARTFÔRNING

Inne en uke elter klekking får larvene levendfôr
.
Flyttes til påvekst ved minimum 0.5gram, men vanligvis når yngelen er 1-2 grams

4-5 MÅNEDER

PÅVEKST

Yngelen står i større kar-enheter, innendørs eller utendørs
.
All fisk vaksineres, for god fiskkenhelse i sjøfasen
.
Vokser til 60-100 gram avhengig av sjøtemperatur

15-18 MÅNEDER

SJØFASE

Torsken overføres til sjølokaliteter, hvor de skal vokse til - 4kg
.
Varighet er avhengig av sjøtemperatur

1 DAG

HØSTING

Slakting, prosessering, og pakking av fisk for distribusjon

1 DAG

LOGISTIKK

Gjennom Sirena Groups etablerte infrastruktur og logistikkløsning, går produktet til utvalgte markeder

3 DAGER

TALLERKEN

Produktet når forbrukerne gjennom utvalgte produsenter distributører, velkjente forhandlere og supermarked-kjeder

TORSK FOR HJERTET

Vi vet at mennesker i vestlige land har høyere risiko for hjertesykdom sammenlignet med resten av verden. I et forsøk på å forbedre kardiovaskulær helse, anbefaler det norske helse- og omsorgsdepartementet (som FAO og WHO) at vi bør spise mellom 300-450 gram/to til tre måltider fisk pr uke.

98% av torsken vår brukes til menneskelig konsum

Indre organer

DELER

Source: Eurofins

Bygger og vedlikeholder kroppens celler. Proteiner er satt sammen av aminosyrer, essensielle og ikke essensielle. Essensielle aminosyrer kan ikke kroppen produsere selv, men få tilført gjennom kostholdet. Torsk er en utmerket proteinkilde, som inneholder alle de essensielle aminosyrene menneskekroppen trenger.

Bra for blodsirkulasjon, øker konsentrasjonen og virker positivt på humøret. En porsjon torsk (150 g) er tilstrekkelig til å dekke det anbefalte dagsbehovet av omega-3.

Bidrar til god øyehelse og et sterkt immunforsvar. Vit. A er også viktig for normal vekst, skjelett, reproduktivitet og fosterutvikling.

Essensiell for menneskers produksjon av røde blodlegemer, dannelse av arvestoff og for nervesystemets funksjon. Torsk inneholder rikelig med vitamin B12.

Beskytter kroppen mot miljøgifter (f.eks. tungmetaller) ved å motvirke skadene som forårsakes av frie radikaler.

Torsk er en god kilde til jod, som hjelper til med å regulere kroppens metabolisme.

NORCOD News

Fodevare Fokus

Norcod slakter oppdrettstorsk for første gang

Det norske akvakulturselskapet Norcod vil snart levere fersk oppdrettstorsk til detaljister, restauranter og konsumenter over hele verden. Første planlagte prøveslakt og foredling er nettopp gjennomført, og prøveeksemplarer er sendt både til USA og mange land i Europa.

READ MORE
Hitra Froya

Når denne gjengen drar til sjøs, er det stillegående og på to nattladede batterier

READ MORE