Ledende innen oppdrett av torsk

Fremtiden ligger i havet

 

Villfiskbestanden er under press, men med torskeoppdrett er det mulig å veie opp for reduksjon av fangstkvoter og imøtekomme etterspørselen etter torsk i markedet.

Vi vil aktivt arbeide for å fremme miljøet, og vi jobber tett med leverandører av utstyr og tjenester for å alltid prioritere miljøet og fisken.

Vi samarbeider med fagmiljøer og eksterne partnere for å skape gode forutsetninger. Hovedkontoret vårt ligger sentralt i Trondheim. Vi har allerede to moderne fasiliteter i drift, og ambisiøse planer om flere lokaliteter å drifte på de neste årene.

Frosvika

Skogsøya og Pålskjæra

Jamnungen

Hovedkvarteret i Trondheim

Finnangerøy (i samarbeid med Namdal Settefisk)

Våre lokaliteter

 

Vi leverer Nordatlantisk torsk dyrket i beste oppdrettsforhold i samme miljø som villfanget torsk.

Oppdrettsanleggene ligger i førsteklasses områder som tilbyr utmerket gjennomsnittstemperaturer, god strøm og vannførings forhold og ideell dybde.

 

Vårt team

 

Teamet vårt består av ledende fagfolk med bred kompetanse innen havbruk. Norcod har utvidet teamet sitt betydelig siden oppstart sommeren 2018, og ledes av administrerende direktør Christian Riber.

Vil du bli en del
av vårt team?

Fôroperatør
Administrasjon

Christian Riber
CEO
T. +47 905 37 990
E. cr@norcod.no

Hilde R. Storhaug
CSO
T. +47 958 66 964
E. hs@norcod.no

Kia Zadegan
CFO
T. +47 915 85 801
E. kz@norcod.no

Tsjipke Deuzeman
CPO
T. +47 977 83 336
E. td@norcod.no

Julianne Jacobsen
Fagleder fiskehelse
T. +47 950 87 617
E. jj@norcod.no

Ingrid Johansen
HR-leder
T. +47 413 39 133
E. ij@norcod.no

Marthe Skånøy Halvei
HMS & Kvalitetsleder
T. +47 902 61 023
E. mh@norcod.no

Martin Waade
Teknisk Koordinator
T. +47 456 01 729
E. mw@norcod.no
Salgshenvendelser

 

Er du interessert i å vite mer om torsken vår?

Bruk kontaktskjemaet for forretningsrelaterte spørsmål eller henvendelser.

Address:- Thomas Angells, Gate 22
7011 Trondheim
Norway