Den unike torsken

Bærekraftig, Norsk torsk


Det globale markedet etterspør stabile leveranser av fersk torsk, og for første gang kan oppdrettstorsk av høy kvalitet produseres i stor skala for å imøtekomme etterspørselen. Villfiskbestanden er under press og det gjøres kutt i fiskekvoter for torsk. Norcod tar sikte på å fylle gapet i markedet for etterspørsel av bærekraftig, fersk torsk.

 
Oppdag torsken vår her

Norcod er ledende produsent av oppdrettstorsk i tråd med sentrale bærekraftmål og minimal miljøpåvirkning.
Gjennom engasjement for mennesker, torsk og natur tar vi vårt ansvar knyttet til økonomisk, samfunns- og miljømessig bærekraft. Mer av verdens matproduksjon bør komme fra havet.
Christian Riber Administrerende direktør
Food of the future

 

Norcod er en ledende pioner i bærekraftig, naturlig produsert oppdrettstorsk. Vi setter vår ære i å levere et kvalitetsprodukt som er fremstilt med stor respekt for våre felles havressurser. Våre produksjonsmetoder følger flere av FNs bærekraftsmål, inkludert Livet i havet og Ansvarlig forbruk og produksjon.

Les mer om bærekraft hos Norcod her

CO2-FOTAVTRYKK
Bærekraftig praksis er nøkkelen for å skaffe mat til en stadig voksende befolkning. Siden akvakultur har et veldig lite karbonavtrykk, er det et flott miljøvennlig proteinvalg.

FREMTIDEN
Foreløpig kommer bare 2% av verdens matkilde fra havet vårt, ved å investere i torskeoppdrett kan vi beskytte havet vårt og sikre at planeten får tilgang på mer mat.

HELSE
Torsk er et strålende sunt tilskudd til kostholdet, på grunn av sin utrolig magre og proteinrike natur. Faktisk er 96% av kaloriene i torsk fra proteininnhold.

DYREVELFERD
Det er vårt ansvar å gi fisken vår de beste vilkår og en best mulig oppfølging.